Cenník

Fotokomp. 1 plôžka

od 25.76€

Fotokomp. 2 plôžky

od 31.96€

Fotokomp. 3 plôžky

od 38.75€

Prov. ošetrenie

od 19.90€

Endo KV 1 koreň

od 40.28€

Endo KV 2 korene

od 53.56€

Pal. endo. ošetrenie

od 23.41€

Anestéza nadšt.

od 8.06€

Ultrazvuk ZK 1 sext.

od 9.88€

Akútne ošetrenie

od 25.88€

Návrh prot. ošetrenia

od 25.20€

Stiahnutie korunky

od 15.06€

Ošetr. zuba múdrosti

od 15.06€

Dekapsulácia

od 8.41€

Incízia abscesu

od 11.11€

Trepanácia alveoly

od 14.29€

Kópia dokum. žiad.

od 4.30€

Devitaliz. vložka

od 10€

Revalvácia

od 20€

Sutura rany

od 21€