Detská stomatológia

Stomatologická ambulancia je pre deti častokrát strašiakom. Dôvera medzi zubárom a mladým pacientom sa buduje veľmi dlho. Rodič by mal v tomto vzťahu figurovať ako medzičlánok, ktorý dieťa pripraví na to, že pri správnej starostlivosti nie je návšteva zubára vôbec bolestivou záležitosťou.

Strach zo zubára u detí často vzniká na základe nepríjemného zážitku, či nesprávneho konania rodiny. Vhodné je pred návštevou ordinácie dieťaťu vysvetliť a dokonca i nacvičiť kroky, ktoré ho budú u zubára čakať. Jednoduchým riešením je vymyslieť krátky príbeh, povedať dieťaťu, že mu lekár na zúbky pozrie, umyje ich, prípadne pohladká. Keďže dieťa najviac verí práve svojim rodičom, tí by ho mali podporiť a ukázať mu, že spolupráca a počúvanie rád stomatológia je pre dentálne zdravie kľúčové. Rodičia nesmú používať slovo neboj sa, lebo práve tým dieťa dostáva pocit, že by sa malo niečoho báť.

Dieťa by sa prvýkrát do zubnej ambulancie malo prísť len zoznámiť s lekárom a ordináciou. Prísť vtedy, keď už  pociťuje bolesť, je neskoro. Cieľom prvého stretnutia by malo byť zoznámenie sa formou interaktívnej hry. Takúto návštevu by mal rodič s dieťaťom absolvovať od jedného roku života a každého pol roka  až do dovŕšenia dospelosti.